Quản lý, An toàn Giao thông

09 – Traffic Management/Road Safety
Báo cáo của NHTG về Phòng trừ Chấn thương do TNGT Đường bộ World Bank Report on Road Traffic Injury Prevention
Báo cáo thiếu về số vụ tai nạn và số người tử vong Under-reporting of accidents and fatalities
Báo cáo về tai nạn giao thông đường bộ Road accident reporting
Bắt buộc đội mũ bảo hiểm Motorcycle helmet law enforcement
Biển báo an toàn giao thông Traffic safety signs
Biển báo đường bộ Road signs
Biển báo thi công công trường Project information signs
Biển báo và chỉ dẫn Warning signs and guide signs
Biển báo xách tay Portable sign
Biển cánh báo Warning signs
Biển hạn chế tốc độ Speed limit signs
Biện pháp hạn chế số vụ tai nạn giao thông gia tăng Measures to curb increases in traffic accidents
Biện pháp liên ngành để đảm bảo trật tự và an toàn giao thông Inter-sector measures to ensure traffic order and safety
Biển thông tin dự án Site information sign
Bong tróc, bật (mất cốt liệu) Whip-off/stripping of aggregate (loss of aggregate)
Buộc thi hành luật hạn chế tốc độ và uống rượu khi lái xe Speed-limit and drunk-driving enforcement
Cả bị thương nhẹ hay thương nặng do tai nạn Either slightly or seriously injured as a result of an accident
Cải tạo và Nâng cấp Điểm đen Black spot improvement
Cải thiện hệ thống đào tạo và cấp bằng cho lái xe Improvement in the driver training and licensing system
Cải thiện khung pháp lý và điều tiết Improving legal and regulatory framework
Cải thiện tính kết nối và chất lượng của mạng lưới đường quốc lộ Improve national road quality and connectivity
Càng sớm càng tốt phải bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy không chỉ trên các tuyến đường cao tốc mà trên tất cả các tuyến đường Helmet use when riding motorcycles must be made compulsory as soon as possible not only on highways but on the roads
Cảnh sát giao thông Traffic police
Cảnh sát giao thông địa phương Local traffic police
Cấp vốn cho các sáng kiến về ATGT Funding road safety initiatives
Chấn thương sọ não nghiêm trọng Serious head trauma
Chất lượng của các phương tiện được kiểm tra Quality of vehicle tested
Chất lượng của lái xe ô tô/người đi xe máy được kiểm tra và cấp giấy phép (theo loại phương tiện, tuổi và giới tính) Quality of drivers/riders tested and licensed (by vehicle type, age and gender)
Chất lượng khai thác đường Operating quality
Chất lượng mặt đường không đồng đều Variable quality on paving
Chi phí do tai nạn giao thông đường bộ gây ra Costs of road traffic accidents
Chi phí thấp hơn, chất lượng tốt hơn và hiệu quả cao hơn Lower costs, better quality and higher productivity
Chiến dịch tuyên truyền Public campaigns
Chiến lược can thiệp nên được thiết kế để nhắm vào những vấn đề cụ thể về ATGTĐB mà thường xảy ra ở Việt Nam Intervention strategi(es) should be designed to target particular road safety problems that commonly occur in Vietnam
Chính phủ đã đề ra các biện pháp tổng thể và kiên quyết để giải quyết vấn đề ATGTĐB The Government has worked out integrated and drastic solutions to road safety
Chính sách quốc gia về Phòng chống tai nạn và chấn thương National Policy on Accident and Injury Prevention
Chương trình An toàn Giao thông Quốc gia National Program on Traffic Safety
Chương trình ATGTĐB Road Safety Programs
Chương trình Bảo trì Mạng lưới Đường bộ Network Preservation Programme – Npp
Chương trình Theo dõi và Đánh giá về ANTG Road Safety Monitoring and Evaluation Program
Chương trình Tuyên truyền và Nâng cao ý thức về ATGT Road Safety Demonstration and Awareness Program
Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Road repair and management Company (rrmcs)
Cột đỡ biển báo có thể bị gẫy

Biển báo treo

Breakaway sign supports

Overhead signs

Cục cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Road and Rail Traffic Police Administration
Cục đăng kiểm Việt Nam Vietnam register
Cục đường sông – Bộ GTVT Riverway Bureau of the MOT
Củng cố các ban an toàn giao thông tại tất cả các cấp phải được tiến hành nhanh chóng Consolidation of traffic safety committees at all levels must be done as quickly as possible
Cưỡng chế thi hành luật về đội mũ bảo hiểm Enforcement of helmet wearing laws
Dải cưỡng bức giảm tốc Speed breaker
Đánh giá chiến lược ATGT của NHTG WB transport safety strategy review (TSSR)
Đánh giá về an toàn giao thông đường bộ Assessment of road safety
Đào tạo cho các doanh nghiệp duy tu bảo dưỡng về nhiều lĩnh vực như Provision of traing to maintenance enterprises in areas such as
Đào tạo lái xe và cấp bằng Driver training and licensing
Đặt ra các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để giải quyết tình trạng an toàn giao thông đang ngày một xấu đi ở Việt Nam Set out short-, medium-, and long-term strategies to address deteriorating road safety in Vietnam
Để đối phó với tình trạng tỷ lệ tai nạn giao thông và tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đang gia tăng nhanh chóng To curb rapidly rising accident and fatality rates
Đề ra các biện pháp để giải quyết tai nạn và tắc nghẽn giao thông Work out measures to curb traffic accidents or traffic congestion
Địa điểm tai nạn Accident locations
Dịch vụ y tế khẩn cấp (dịch vụ cấp cứu) Emergency medical services
Điểm đen Accident black spot
Điểm đen và tuyến đen Black spots and black route
Điều lệ báo hiệu đường cao tốc Expressway traffic signal regulation
Đội Giám sát Hành lang Demonstration Corridor Supervision Team
Đội giám sát hành lang dự án Project corriodor supervision team
Đội mũ bảo hiểm giảm nguy cơ/khả năng bị chấn thương đầu nghiêm trọng đối với những người liên quan đến tai nạn xe máy Helmet wearing reduces the likelihood of serious head injuries to those involved in motorcylce accidents
Đối tượng gây ra tai nạn Road accident instigator
Đối tượng sử dụng xe máy là người trẻ tuổi Young motorcycle users
Đối với đua xe máy trái phép, xe máy sẽ bị tịch thu và người đua xe có thể bị khởi tố For illegal motorcycle racing, motorcyles will be subject to impounding, and racing drivers can be prosecuted
Dự án ATGT độc lập đầu tiên First stand-alone road safety project
Gây ra tổn thất nặng nề về người và của và gây tổn hại đến hài hòa xã hội Causing heavy losses of life and property and damaging social harmony
Giải tỏa lượng xe đông Relieve congestion
Giảm chi phí cho giao thông vận tải Reduce transport cots
Giảm tỷ lệ tử vong do TNGT và giảm số vụ TNGT Reduce the rate of road fatalities and crashes in Vietnam
Giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương nghiêm trọng Reduce the percentage of fatalities and serious injuries
Giáo dục về ATGTĐB trong trường học School road safety education
Giao thông bất thường Extraordinary traffic
Giao thông hỗn độn Mixed traffic
Giấy phép lưu hành phương tiện Vehicle road-worthiness
Hành lang an toàn (chỉ giới giải phóng mặt bằng) Right of Way/land acquisition limit
Hành lang an toàn (phạm vi lộ giới) Right of Way
Hệ thống thu phí đường bộ điện tử (ERP) Electronic Road Pricing
Hiện đại hóa hệ thống đăng ký và kiểm tra phương tiện mô tô Modernization of the motor vehicle registration and inspection system
Hợp tác ATGT Toàn cầu Global road safety partnership
Kế hoạch Chiến lược 10 Năm Nâng cấp Đường Quốc lộ Ten-Year Strategic Plan for National Roads
Khái niệm châm trước cho phép xe chạy trệch ra lề đường The Forgiving roadside concept
Khi mà lái xe vi phạm, bằng của họ sẽ bị bấm lỗ When drivers commit offenses, holes are punched in their licenses
Không có biện pháp hiệu quả để hạn chế sự gia tăng phương tiện cơ giới No effective measures have been taken to limit the motor vehicle population
Khu Quản lý Đường bộ Regional Road Management Unit – RRMU
Khung Quản lý ATGTĐB Road Safety Management Framework
Kiểm định phương tiện cơ giới Motor vehicle inspection
Kiến thức về luật lệ giao thông Knowledge of the road rules
Lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định cho phép Drivers with excess breath alcohol
Lái xe khi say rượu Drunk driving
Lái xe khi uống rượu Drink driving
Lái xe phải nộp phạt Drivers must pay fines
Lái xe trong khi chịu ảnh hưởng của cồn Driving under the influence of alcohol
Lệ phí của các phương tiện công cộng Tolls on publicly operated facilities
Luật giao thông đường bộ Road traffic law
Mẫu báo cáo về tai nạn giao thông đường bộ Road traffic accident report form
Nạn nhân chết ngay tại chỗ hoặc sau 24 giờ sau vụ tai nạn Victim dies on the spot or within 24 hours after an accident
Nâng cấp mạng lưới đường quốc lộ Improve the national road network
Nếu bị bấm lỗ ba lần thì bằng của họ sẽ bị tịch thu If there is an accumulation of three punches, the driver’s license will be revoked
Nếu như không có những chính sách khác cũng như đầu tư lớn hơn cho ATGT In the absence of new policies and greater road safety investment
Ngoài giờ cao điểm Offpeak
Người đi bằng các phương tiện công cộng Commuter
Người điều khiển ô tô, xe máy Motorists
Người điều khiển xe máy Motorcycle riders/motorcyclists
Người đứng bên đường Bystander
Người tham gia giao thông không tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ giao thông Road users do not adhere strictly to road traffic rules
Nguồn số liệu về tai nạn giao thông đường bộ Source(s) of road traffic accident data
Nguy cơ bị chấn thương sọ não The risk of head injuries
Nguyên nhân chính của tai nạn Primary cause of accidents
Nguyên nhân của tai nạn giao thông Causes of traffic accidents
Nhận thức về các chuẩn mực xã hội/hành vi chấp nhận được về ATGTĐB Perceptions of social norms/acceptable behaviors regarding road safety
Nhân tố gây ra tai nạn khác nhau Various accident causation factors(s)
Nhóm Cố vốn về Quản lý và DTBD Đường bộ Avisory Group on Road Management and Maintenance
Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật của Huyện District technical support group
Nhóm người tham gia giao thông Road user groups
Những người bán hàng rong thường chiếm vỉa hè gây cản trả giao thông và tai nạn giao thông Vendors often occupy sidewalks that cause a hindrance to smooth traffic and traffc accidents
Những người bị chấn thương do tai nạn xe máy – phân bố theo giới tính Gender Distribution of Injured Victims of Motorcyle Accidents
Những người đang được điều trị tại bệnh viện do tai nạn xe máy – phân bố theo độ tuổi Age Distribution of Hospitalized Victims of Motorcycle Accidents
Những nguười bị chết do tai nạn xe máy – phân bố theo độ tuổi Gender Distribution of Fatalities of Motorbike Accidents
Những nguyên nhân chính khiến tai nạn giao thông gia tăng cần phải được xác định để chính phủ có thể tập trung vào các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết vấn đề The key reasons giving rise to road accidents need to be identified so that the Government can focus on appropriate measures to solve the problem
Những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông Reasons that lead to traffic accidents
Những phương tiện cơ giới cũ và đã xuống cấp nghiêm trọng Old and badly deteriorated motor vehilces
Những xe khách hoạt động trên trục đường chính hay trục đường bắc-nam Passenger buses on trunk services and north and south services
Những xét đoán chủ quan Subjective judgements
Những yếu kém trong quản lý về an toàn giao thông và tinh thần trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc tuân thủ các luật lệ và quy định về an toàn giao thông thấp Shortcomings in administration of traffic safety and a low sense of responsibility of road users in complying with traffic rules and regulations
Nỗ lực cắt giảm tai nạn giao thông đường bộ Road accident reduction efforts
Nồng độ cồn của lái xe Alcohol level in drivers
Nồng độ cồn trong cơ thể Levels of alcohol in the human body
Phác họa hiện trường tai nạn Accident sketch maps
Phân ban quản lý dự án Sub-project management unit
Phân luồng giao thông Seperation of traffic
Phân phối theo hướng Directional distribution
Phát hiện và xử lý các điểm đen Identification and treatment of blackspots
Phí phương tiện Vehicle fees
Phòng Cảnh sát Giao thông Traffic Police Department
Phóng nhanh Overspeeding
Phóng nhanh, vượt ẩu Overspeeding and dangerous overtaking
Phương pháp thu phí: có thể là thủ công hoặc tự động và cách thanh toán có thể bằng tiền mặt, thẻ, vé, trả trước, thanh toán trực tiếp hoặc biên lai trả trước. Toll Collection methods can either be manual or automatic and the method of payment can be cash, pass, prepaid ticket, current account, or prepaid token.
Phương thức đưa người bị tai nạn đến bệnh viện/dịch vụ y tế (taxi, phương tiện cá nhân, xe cứu thương) Mode of transport to hospital/medical services (taxi, private motor vehicle/ambulance)
Quỹ tài trợ Phòng chống Thương tật Châu Á Asia injury prevention foundation
Rủi ro tai nạn và mức độ nghiêm trọng của tai nạn Accident risk and severity
Số điểm đen và chiều dài tuyến đen Number of blackspots/length of blackroutes
Số giờ cảnh sát giao thông đi tuần tra Traffic Police officer hours on patrol
Số giờ/số tiết giảng dạy về an toàn giao thông trong lớp hợp theo cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học) Hours of road safety education in the classroom by school type (primary, secondary, high school, tertiary)
Số liệu chứng minh khác Other substantiating data
Số lượng bài báo/quảng cáo dưới hình thức in ấn theo chủ đề Number of road safety articles/advertisements in print media by topic
Số lượng, loại, và vị trí xử lý điểm đen/tuyến đen Number, type and location of blackspot/black route treatments
Số người bị tử vong hay chấn thương trong tai nạn giao thông đường bộ Number of persons killed or injured in road traffic accidents
Số người chết do tai nạn giao thông Deaths resulting from traffic accidents
Số người chết do tai nạn GTĐB Road deaths/Road fatalities
Số người chết do tai nạn trên một vạn phương tiện cơ giới đăng ký và trên mười vạn dân Fatalitiies per 10,000 registered motor vehicles and per 100,000 population
Số người chết và bị thương Fatalities and injuries
Số người chết và bị thương vẫn ở mức cao The number of fatalities and injuries is still on the high side
Số người nhập viện Numbe of people hospitalized
Số phương tiện Vehicle population
Số phương tiện cơ giới Number of motor vehicles
Số phút quảng cáo về ATGTĐB theo phương thức (truyền hình, phát thanh) và chủ đề Minutes of road safety advertising by mode (television, radio) and topic
Số thông báo phạt vi phạm đã phát hành (theo loại vi phạm) Number of offence notices issued (by type of offence)
Tai nạn chấn thương Injury road accident
Tai nạn chết người Fatal-casaulty road accident
Tai nạn chỉ gây thiệt hại cho tài sản Property damage only
Tai nạn đường sắt Rail accidents
Tai nạn đường thủy nội địa Inland waterway accidents
Tai nạn giao thông Traffic accidents
Tai nạn giao thông đường bộ Road (traffic) accidents
Tai nạn giao thông đường bộ là một vấn đề nghiêm trọng thu hút sự chú ý của chính phủ và người dân Road accidents are a serious problem that draws the attention of the Government  and the people
Tai nạn nghiêm trọng Serious road accident
Tai nạn nhỏ Minor accidents
Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan và những người sử dụng đường Increased stakeholder and road user participation
Thái độ và ý thức về ATGTĐB Attitudes to and awareness of road safety
Thẩm định ATGT Road safety audits
Thanh tra giao thông Traffic inspection
Thanh tra về an toàn Safety inspections
Theo luật hay quy định chính thức As a matter of fact or official regulation
Thời gian phản ứng của các xe cứu thương đến hiện trường vụ tai nạn tùy thuộc vào The response time for ambulances to arrive at accident scenes depends on
Thời gian tai nạn Accident times
Thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến khi nạn nhân được đưa tới bệnh viện/dịch vụ y tế Time between the accident and arrival at hospital/medical service
Thông thường, cảnh sát giao thông sẽ hỗ trợ cho các nhân viên y tế Normally, the traffic police render assistance to the medical personnel
Tiền phạt do vi phạm giao thông Traffic fine receipts
Tiểu ban Quản lý Dự án ATGT Sub-TS PMU
Tín hiệu gây mất tập trung hai bên đường Roadside distractions
Tính chất và mức độ vi phạm Nature and levels of violation
Trong quá khứ đã xảy ra trên ba vụ tai tại va quyệt vuông góc A history of three or more right angle accidents per year
Trung tâm đào tạo lái xe Driver training center
Trung tâm kiểm định xe cơ giới Vehicle inspection center(s)
Trung tâm thi lấy bằng lái xe Testing center
Tu chỉnh các biển báo bị cong, vênh; dựng lại các biển báo bị nghiêng, đổ; vệ sinh bề mặt biển báo Repair deformed signs; reinstall fallen signs, clean signs
Tử vong do chấn thương sọ não ở những người đi xe máy là rất thường thấy Death as a result of head injuries sustained by motorcyle riders is common
Tỷ lệ lái xe ô tô và người ngồi đằng trước xe ô tô thắt dây an toàn (theo tuổi và giới tính) Proportion of drivers and front passengers wearing seatbelts (by age and gender)
Tỷ lệ lái xe ô tô/người đi xe máy có nồng độ cồn trong máu/hơi thở vượt quá mức độ cho phép (theo tuổi, giới tính và loại phương tiện) Proportion of drivers/riders with excess blood/breath alcohol (by age, gender and vehicle type)
Tỷ lệ người đi xe máy đội mũ bảo hiểm (theo tuổi và giới tính) Proportion of motorcycle riders wearing helmets (by age and gender)
Tỷ lệ người thắt dây an toàn Seat belt wearing rate
Tỷ lệ những ca chấn thương đầu dẫn đến tử vong Rate of fatal head injuries
Tỷ lệ những người đi xe máy đội mũ bảo hiểm The proportion of motorcycle riders wearing helmets
Tỷ lệ những vụ tai nạn dẫn đế chết người được báo cáo Rate of reported accidents to fatalities
Tỷ lệ phương tiện quá tài
– xe tải chở quá tải và
– xe máy chở trên 2 người lớn và một trẻ em (dưới 6 tuổi)
Proportion of overloaded vehicles
– trucks carrying excessive loads; and
– Motorcyles carrying more than 2 aldults and one child (under 6 years of age)
Tỷ lệ phương tiện vượt quá tốc độ cho phép (theo loại phương tiện) Proportion of vehicles exceeding the speed limit (by vehicle type)
Tỷ lệ phương tiện/xe không đạt trong bài kiểm tra đầu tiên (theo loại và nguyên nhân không đạt) Proportion of vehicles that do not pass vehicle inspection on the first test (by type and failure type)
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia National Traffic Safety Committee
Va chạm đấu đầu Head-on collisions
Va chạm với xe đạp và

khách bộ hành

Collisions with cyclists and pedestrians [pi’destriən]
Vệt xe tốc độ chậm Low-speed offtracking
Vị trí của bệnh viện và hiện trường vụ tai nạn Hospital locations and accident scenes
Với sự có mặt của cảnh sát giao thông trên các tuyến đường và sự tăng cường tuần tra cũng như xử lý nghiêm vi phạm, người tham gia giao thông sẽ có ý thức tuân thủ luật lệ giao thông và do vậy giảm được tai nạn giao thông With the presence of traffic police on the roads and their intensification of patrol  and strict handling of offenses, road users are conscious of obeying traffic rules, thereby reducing traffic accidents
Vượt ẩu Dangerous overtaking
Vượt đèn đỏ Red light running
Xây dựng một cơ sở dữ liệu phân tích và báo cáo về TNGT Development of a traffic accident reporting and analyis database
Xử lý điểm đen Black spot treatment
Xử phạt hành chính đối với các vi phạm các quy định về luật lệ giao thông đường bộ Administrative sanctions on offenses against provisions of road traffic rules
Ý thức giao thông kém Poor traffic behaviour
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: